​Paniek door F-gassenverordening onterecht?

Een beetje bedrijf in de procesindustrie heeft één of meerdere grote koelinstallaties in het productieproces operationeel. Bent u al bang gemaakt met doemverhalen over de ellende die wacht bij een eventuele storing? Laat u niet gek maken!

De R22-onrust doet mij denken aan het millenniumprobleem dat ons een kleine 20 jaar geleden bezighield. Voorafgaand aan de millenniumwisseling kon je geen blad openslaan of er werden onheilsvoorspellingen gedaan. Heel veel bedrijven speelden daarop in, boden hun diensten en advies aan. Je zou kunnen zeggen dat dat nu ook zo is met de verordening, er is heel veel over de verordening te doen en installateurs spelen in op angst of wakkeren deze aan bij hun klanten. Terwijl alles valt of staat bij een risico-inventarisatie en bewuste keuzes, eventueel een noodplan.

Lees verder>